Graficzne

Filmowe Graficzne

Timecode Akcja Animacja

Zadaniem konkursowym jest stworzenie oryginalnego filmu zrealizowanego techniką animacji komputerowej i/lub motion design na wybrany temat dotyczący danego partnera konkursu. Katalog Nagród: –...

czytaj dalej
Graficzne

“Surface AntyLuwr”

Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie obrazu (bądź obrazów), powstałego (bądź powstałych) w wyniku komputerowego przetworzenia graficznego wybranych przez organizatora prac dostępnych w...

czytaj dalej
Graficzne

Konkurs na logo Gminy Karczew

Logo Gminy Karczew powinno być spójne z misją gminy, związaną z wykorzystaniem swojego potencjału geograficznego dla turystyki i rekreacji oraz z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością. Każdy z...

czytaj dalej