Zakończone

Konkurs na koncepcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej “OZON” w Krakowie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistycznej i architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej “OZON” na Górce Narodowej w Krakowie. Zamawiający spodziewa się zabudowy otwartej, zróżnicowanej, pozwalającej uzyskać perspektywy widokowe, ze szczególnie wyeksponowanym widokiem w kierunku południowym i na panoramę Krakowa, oferującej przy tym intymność mieszkania.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 20 000 zł + zaproszenie do negocjacji umowy na zaprojektowanie zespołu budynków pod nazwą Ozon
– Dla każdego z pięciu uczestników konkursu którego praca zostanie przez sąd konkursowy zakwalifikowana do II etapu – 10 000 zł

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Kraków

Zamawiający:
Ozon Megapolis Sp. z o.o. Sp. k.

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do osób, które: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, posiadają kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia, są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 9 stycznia 2017
(2) Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 19 stycznia 2017
(3) Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 30 stycznia 2017
(4) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 3 lutego 2017 do godz. 15:00
(5) Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych w etapie 1 – do 10 lutego 2017
(6) Składanie prac konkursowych etap 1 – 24 marca 2017 do godz. 15:00
(7) Rozstrzygnięcie 1 etapu konkursu – zaproszenie pięciu uczestników do składania prac w 2 etapie konkursu – 7 kwietnia 2017
(8) Składanie prac konkursowych etap 2 – 19 maja 2017 do godz. 15:00
(9) Rozstrzygnięcie etap 2, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 2 czerwca 2017

Prawa autorskie:
Uczestnicy, którym przyznane i wypłacone zostaną nagrody i wyróżnienia, przenoszą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej, na wszystkich znanych w chwili wypłaty ww. nagrody pieniężnej polach eksploatacji.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: