Plastyczne

Plastyczne

„Ulica Themersonów”

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i dostarczenie do Galerii do trzech prac, wykonanych w dowolnej technice rysunkowej (węgiel, ołówek, kredka, frotaż itp.) lub graficznej (linoryt, drzeworyt...

czytaj dalej
Plastyczne

Konkurs na plakat Srebro 2017

W konkursie mogą brać udział prace nigdzie wcześniej niepublikowane. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty plakatu. Katalog Nagród: – 1000 brutto – wynagrodzenie za projekt...

czytaj dalej