Zakończone

Zakończone

Twoja wizja – nasze miasto

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy artystycznej w dowolnej technice (np. grafika komputerowa, zdjęcie, kolaż, rysunek, szkic, akwarela), przedstawiającej wizję Wrocławia po roku 2030. Katalog...

czytaj dalej
Zakończone

Ulice Nowej Pragi

Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania ulic Środkowej i Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi w historycznym obszarze Nowej Pragi dzielnicy Praga Północ. Katalog...

czytaj dalej
Zakończone

Young Design 2017

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić trzy najlepsze projekty (każdy może zawierać maksymalnie cztery wizerunki danego produktu, np. rysunki, szkice, renderingi lub zdjęcia) ze swojego...

czytaj dalej
Zakończone

Konkurs na witacze Głogowa

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy, które będą zlokalizowane przy drogach wjazdowych do Głogowa. Koncepcja winna się opierać na analizie historii...

czytaj dalej