Plastyczne

3. Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora

Prace malarskie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniejsze niż z roku 2018. Każdy uczestnik powinien zgłosić 3 obrazy (wymóg obligatoryjny). Akceptowany będzie również tryptyk. Wymiary jednej pracy nie mogą przekroczyć 180 x 250 cm.

Katalog Nagród:
– Nagroda Główna – 10 000 zł
– Nagroda Specjalna – 5000 zł
– Zdobywcy Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej zostaną zaproszeni do pokazu indywidualnego swoich prac w BWA w Olsztynie, Krupa Gallery we Wrocławiu oraz Kolonii Artystów w Gdańsku. CSW Łaźnia w Gdańsku przyzna dodatkową Nagrodę w postaci Rezydencji Artystycznej

Organizator konkursu:
Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Uczestnictwo:
W konkursie mogą uczestniczyć studenci kierunku malarstwo od drugiego do piątego roku studiów, włącznie z tegorocznymi dyplomantami, którzy studiują na państwowych wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w Polsce.

Termin zgłaszania prac – 03.03.2020

Prawa autorskie:
Uczestnicy konkursu z chwilą dokonania zgłoszenia, udzielają organizatorowi do utworów biorących udział w konkursie, licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres od dnia dokonania zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 30 października 2015 roku. Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: