Architektoniczne

Architektoniczne

„Plac Fabryczny”

Przedmiotem konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie Placu Fabrycznego w Bielsku-Białej. Katalog Nagród: – I nagroda – 40 000...

czytaj dalej