Fotograficzne Plastyczne Pozostałe

Artystyczna Podróż Hestii 2020

Na konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance. Uczestnik może zgłosić jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie przez siebie pracę.

Katalog Nagród:
– Nagroda Główna „ Rezydencja w Nowym Jorku” + wystawa nagrodzonych w Warszawie – 1-miesięczną rezydencję w Nowym Jorku. W ramach nagrody organizator opłaca hotel, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 4000 USD w przeliczeniu na PLN według kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę oraz pokrywa koszt wizy.
– II Nagroda – 1-miesięczna rezydencja w Wilnie w grudniu 2019 roku. W ramach nagrody Organizator opłaca zakwaterowanie, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości €1500

Organizator konkursu:
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie aktualni studenci IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce.

Opis:
– Malarstwo – dzieła wykonane w dowolnej technice ( olej, tempera, akryl, akwarela, kredki, kolaż itd.) i na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, plastik, metal itd.). Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 150 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła, pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 150 cm.

– Grafika warsztatowa – dzieło wykonane w dowolnej technice. Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 150 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła, pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 150 cm.

– Rzeźba i instalacja – prace mogą zostać wykonane z dowolnego materiału z możliwością wykorzystania efektów dźwiękowych, świetlnych i filmu. Maksymalny dozwolony rozmiar każdej pracy to 2 metry długości, 2 metry głębokości i 3 metry wysokości. Nie ma ograniczeń wagowych. Jeśli autor znajdzie się w gronie finalistów , których prace zostaną przedstawione na wystawie to jest on zobowiązany do samodzielnego dostarczenia obiektu na wystawę i/lub dostarczenia organizatorom wystawy wszelkich niezbędnych materiałów do jego wystawienia.

– Fotografia – fotografie i fotografie z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych. Dozwolone jest dostarczenie serii zdjęć jeśli całkowity ich rozmiar nie przekroczy 150cmx150cm

– Sztuka cyfrowa – dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń. Są to obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych.

– Performance – zapis sytuacji artystycznej, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu i przestrzeni. Zapis performance obejmuje:
a) minimum 7 zdjęć z przeprowadzonego działania
b) dokumentacja wideo – maksymalny czas trwania filmu wynosi 10 minut.

Termin zgłaszania prac – 03.04.2020

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: