Zakończone

Copper and the Home 2018

Główną cechą prac zgłaszanych na konkurs „Copper and the Home” powinno być zastosowanie miedzi lub jej stopu w sposób jak najlepiej wykorzystujący właściwości tego metalu. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: projektanci, architekci, inżynierowie — indywidualnie lub grupowo — oraz doktoranci działający w tych dziedzinach oraz studenci — indywidualnie lub grupowo — uczęszczający na zajęcia w wyższych szkołach aranżacji i zdobnictwa wnętrz, kształcący się na wydziałach architektury, inżynierskich lub aranżacji wnętrz innych uczelni, doktoranci, absolwenci studiów magisterskich lub równoważnych pod kierunkiem co najmniej jednego wykładowcy prowadzącego, który podpisze świadectwo potwierdzające

Katalog Nagród:
W kategorii projektantów, architektów i inżynierów:
– I miejsce: 4000 €
– II miejsce: 2500 €

W kategorii studentów:
– I miejsce – 1500 €

Organizator konkursu:
Istituto Europeo del Rame

Uczestnictwo:
W konkursie mogą brać udział osoby urodzone po 31 października 1978.

Termin zgłaszania prac – 31.10.2018

Prawa autorskie:
Autorzy projektów pozostają wyłącznymi właścicielami praw własności intelektualnej do swoich prac.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z nieodpłatnym upoważnieniem instytutu IER do prezentacji każdej z nadesłanych prac podczas wystaw i wydarzeń związanych z konkursem, wykorzystania ich we wszystkich publikacjach, które organizatorzy konkursu uznają za niezbędne i/lub stosowne, oraz użycia ich w celach reklamowych w Internecie.

Źródło:
Strona konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: