Filmowe

Filmowe

Nie zmarnujmy szansy, tej!

Zadaniem konkursowym jest nakręcenie 100-sekundowego filmu, który ma pokazać, czym było Powstanie Wielkopolskie dla naszego kraju, co z jego ideałów wyrosło i co zyskali Polacy, jakim krajem stała...

czytaj dalej
Filmowe

„Od fonografu do smartfona”

Nagrania przesyłane na konkurs powinny mieć charakter spójnych form filmowych o przemyślanym scenariuszu, opatrzonych tytułem. Przez nagranie – film rozumie się formę nie krótsza niż 2 minuty i nie...

czytaj dalej