Fotograficzne

Fotograficzne

Fotosynteza 5

Przedmiotem konkursu są fotografie zainspirowane twórczością Estery Karp/Esther Carp (1897-1970), malarki związanej z Ecole de Paris. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 zdjęć. Katalog...

czytaj dalej
Fotograficzne

„Portret”

Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20x30cm do 40x50cm w dowolnej technice. Prace należy nadsyłać niepodklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach. Na odwrocie każdego...

czytaj dalej
Fotograficzne

„Z podróży koleją”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, które odpowiada tematyce jednej z trzech kategorii: Ludzie, Maszyny, Architektura. Zdjęcie może przedstawiać zaobserwowane zjawisko natury...

czytaj dalej