Graficzne

Graficzne

Konkurs na logo Gminy Malanów

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z gminą, w syntetyczny sposób wyrażać jej charakter i aspiracje, może także nawiązywać do specyfiki gminy, jej dorobku historycznego, kulturalnego i...

czytaj dalej
Graficzne

Konkurs na logo Gminy Karczew

Logo Gminy Karczew powinno być spójne z misją gminy, związaną z wykorzystaniem swojego potencjału geograficznego dla turystyki i rekreacji oraz z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością. Każdy z...

czytaj dalej