Zakończone

Konkurs: Białowieska

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi przy ulicy Białowieskiej we Wrocławiu.

Katalog Nagród:
– I Nagroda – 25 000 zł + zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie architektonicznych i branżowych projektów budowlanych i wykonawczych na realizację inwestycji
– II Nagroda – 15 000 zł
– III Nagroda – 10 000 zł

Organizator konkursu:
Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Uczestnictwo:
Uczestnik musi dysponować minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta oraz posiadać wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji.

Opis:

Terminy
(1) Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w konkursie – 10 września 2018
(2) Rozsyłanie odpowiedzi na pytania zainteresowanych uczestnictwem w konkursie oraz publikacja tych odpowiedzi na platformie internetowej – do 14 września 2018
(3) Rejestracja zainteresowanych udziałem w konkursie na platformie internetowej – do 18 września 2018
(4) Termin składania zgłoszeń do konkursu – 21 września 2018, godz 12:00
(5) Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu – 26 września 2018

ETAP KONKURSU
(6) Publikacja na platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu – do 1 października 2018
(7) Spotkania warsztatowe uczestników konkursu z członkami sądu konkursowego we Wrocławiu – miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z uczestników konkursu w dniu 17 października 2018
(8) Rozsyłanie uczestnikom konkursu powarsztatowych wytycznych i zaleceń sądu konkursowego dla uczestników konkursu – 23 października 2018
(9) Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP oddział Wrocław – 16 listopada 2018, do godz. 16:00
(10) Prezentacja przez uczestników konkursu prac konkursowych członkom sądu konkursowego – dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z uczestników konkursu w dniu 19 listopada 2018
(11) Ogłoszenie wyników konkursu – 29 listopada 2018
(12) Wystawa pokonkursowa – do 7 grudnia 2018

Prawa autorskie:
W ramach prac związanych z przygotowywaniem projektowym realizacji inwestycji będzie wymagane, w ramach zawieranych umów wykonawczych, przeniesienie przez wykonawców całości autorskich praw majątkowych do opracowywanej dokumentacji projektowej wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: