Design/wzornictwo

Konkurs na projekt linii gadżetów promocyjnych Miasta Bydgoszczy

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie linii gadżetów, które będą w ciekawy i inspirujący sposób promowały Miasto Bydgoszcz. Linia gadżetów (jeden projekt) powinna składać się z minimum trzech rodzajów gadżetów. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość projektów.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 2000 zł brutto

Organizator konkursu:
Miasto Bydgoszcz (Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Uczestnictwo:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany do osób prywatnych oraz instytucji (grafików, artystów, studentów kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem, firm projektowych, agencji marketingowych, agencji zajmujących się designem, itp.)

Opis:
Nadesłane projekty powinny spełniać następujące wymogi:
– być projektami autorskimi
– umożliwiać wdrożenie do produkcji masowej w oparciu o znane i dostępne technologie produkcyjne,
– nie były nigdy publikowane,
– zawierać logo Bydgoszczy, którego specyfikacja znajduje się w zał. nr 3 do Regulaminu.

Zaprojektowane gadżety powinny:
– posiadać wartość użytkową,
– być oryginalne w formie,
– mieć charakter uniwersalny,
– być produktem trwałym, który będzie mógł być przechowywany i dystrybuowany w dłuższym okresie,
– być zaprojektowane do wykonania z materiałów ekologicznych.

Termin zgłaszania prac – 28.02.2020 , godz. 10:00

Prawa autorskie:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu, składając pracę konkursową, przenoszą tym samym na Organizatora prawa autorskie majątkowe do całości złożonej pracy na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2).
2. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie na Miasto Bydgoszcz własności egzemplarzy pracy konkursowej (forma pisemna oraz elektroniczna).

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Materiały konkursowe:
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: