Zakończone

Konkurs na koncepcję architektoniczną salonu wystawowego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczną salonu wystawowego firm ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o. oraz ASSA ABLOY MERCOR DOORS Sp. z o.o. w nowej siedzibie: Warszawa, Wiśniowy Business Park Bud. F, ul. Iłżecka 24.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 5000 zł

Organizator konkursu:
ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.

Uczestnictwo:
Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo zespół autorski utworzony przez te podmioty.

Termin zgłaszania prac – 31.01.2019

Prawa autorskie:
Z chwilą złożenia pracy konkursowej, organizator nabywa nieodpłatnie licencję niewyłączną upoważniającą organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, na czas nieoznaczony.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: