Zakończone

Konkurs na koncepcję Arsenału Kultury w Gorzowie

Przedmiotem konkursu jest projekt architektoniczno-urbanistyczny przebudowy budynku dawnej „Przemysłówki” w Gorzowie na siedzibę Miejskiego Ośrodka Sztuki i Miejskiego Centrum Kultury.

Katalog Nagród:
– I miejsce – 100 000 zł + zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki przewidziane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla koncepcji opracowanej w ramach konkursu;
– II miejsce – 35 000 zł
– III miejsce – 15 000 zł
– IV, V miejsce – 2500 zł (każde)

Organizator konkursu:
Miasto Gorzów Wielkopolski Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Uczestnictwo:
W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, będące w sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadające zdolności techniczne lub zawodowe.

Terminy:
(1) Zadawanie pytań związanych ze składaniem wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 21 lutego 2017
(2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 28 lutego 2017, godz. 16:30
(3) Planowany termin potwierdzenia dopuszczenia do udziału – 3 marca 2017
(4) Nadsyłanie pytań związanych z konkursem – do 20 marca 2017
(5) Planowany termin udzielanie odpowiedzi – do 24 marca 2017
(6) Składanie prac konkursowych – 6 czerwca 2017, do godz. 16:30
(7) Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu miejsca i terminu ogłoszenia wyników konkursu i wystawy – 16 czerwca 2017

Prawa autorskie:
– Warunki konkursu nie naruszają praw autorskich przysługujących autorom do wykonanej przez nich pracy konkursowej – projektu koncepcyjnego.
– Z chwilą przyjęcia nagrody lub wyróżnienia autor (zespół autorski) przenosi na Za-mawiającego własność egzemplarza nagrodzonej (wyróżnionej) pracy konkursowej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: