Zakończone

Konkurs na koncepcję budynków mieszkalnych dla PHN w Łodzi

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, na części nieruchomości o powierzchni 1,96 ha obejmującej obecnie działki o nr: 35/18, 35/19, 35/22, 35/20 35/23, 35/24, 35/26, 35/27, 35/33, 35/21 z obrębu P-21 przy ul. Kusocińskiego w Łodzi.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – udzielenie laureatowi konkursu zamówienia na przygotowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Organizator konkursu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób, posiadających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, będących członkami właściwej Izby Architektów RP, dysponujących potencjałem technicznym, posiadających wiedzę i doświadczenie, znajdujących się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Terminy:
(1) Termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 września 2017, godz. 12:00
(2) Termin składania prac konkursowych – 17 listopada 2017, godz. 12:00

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, który podpisze umowę z organizatorem konkursu lub spółką z Grupy Kapitałowej organizatora konkursu, na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej bazującej na jego pracy konkursowej, przeniesie na organizatora lub wskazana przez organizatora konkursu spółkę prawa autorskie majątkowe do utworu na wszystkich wskazanych przez organizatora konkursu polach eksploatacji.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: