Zakończone

Konkurs na koncepcję budynku „Kampus Ochota”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia). Budynek zlokalizowany zostanie na terenie kampusu Ochota na części działki ewidencyjnej nr 18/2 z obrębu 2-02-09 w kwartale ulic Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura w Warszawie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 50 000 zł brutto
– II nagroda – 35 000 zł brutto
– III nagroda – 25 000 zł brutto
– IV, V nagroda – 20 000 zł brutto (każda)

Organizator konkursu:
Uniwersytet Warszawski

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być: (1) osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia, (2) którzy spełniają następujące wymagania: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dysponują co najmniej osobami: projektantem w specjalności architektonicznej, projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektantem w specjalności instalacyjnej sanitarnej, projektantem w specjalności instalacyjnej elektroenergetycznej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 25.08.2017 , godz. 11:00

Źródło:
Informacja o konkursie, źródło: © Unia Europejska, http://ted.europa.eu, 1998–2017

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: