Zakończone

Konkurs na koncepcję budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń (w tym komunikacji, pomieszczeń technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynku itp.) 55 tys. m2 (+/- 10%), wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce nr 123/12 obręb 2062, a także budowy parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych na działkach 123/11 i 123/14 obręb 2062 i przebudowy istniejącego parkingu ogólnodostępnego, na działkach 123/10 i 123/8 obręb 2062, przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 120 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
– II nagroda – 80 000 zł brutto
– III NAGRODA – 50 000 zł brutto
– Wyróżnienie – 20 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uczestnictwo:
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 15.11.2019 , godz. 14:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: