Zakończone

Konkurs na koncepcję budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla fazy A i fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 50 000 zł netto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie opracowania konkursowego albo zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie opracowania konkursowego
– II nagroda – 35 000 zł netto
– III nagroda – 20 000 zł netto
– Wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dla dwóch opracowań konkursowych w wysokości 15 000 zł netto

Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski

Uczestnictwo:
Uczestnik konkursu musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
– minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-usługowego, hotelowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty lub nauki o powierzchni co najmniej 5 000 metrów kwadratowych,
– minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-usługowego, hotelowego lub budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty lub nauki o powierzchni co najmniej 5 000 metrów kwadratowych,
– minimum jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe w specjalności architektura krajobrazu

Zakres opracowania konkursowego:
Konkurs architektoniczny

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 13.08.2019 , godz. 13:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: