Zakończone

Konkurs na koncepcję centrum Dąbrowy Górniczej

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji -urbanistyczno-architektonicznej dla założenia przestrzennego Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia – to znaczy byłej fabryki obrabiarek DEFUM oraz terenów otoczenia.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 25 000 zł brutto + zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą
– II nagroda – 20 000 zł brutto
– III nagroda – 15 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice

Zamawiający:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp. Organizator nie określa innych wymagań dotyczących uczestników konkursu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 20.12.2018 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych przeniosą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe – bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie i bez dodatkowego wynagrodzenia dla autorów/uczestników konkursu.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: