Zakończone

Konkurs na koncepcję Dworca Głównego w Częstochowie

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 66 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki (dla Uczestnika konkursu,który przedstawił najlepszą pracę konkursową), dotyczących wykonania zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, obiektu będącego przedmiotem realizacyjnej części pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
– II nagroda – 44 000 zł brutto
– III nagroda – 22 000 zł brutto
– 3x wyróżnienie – 5200 zł brutto (każde)

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie

Zamawiający:
Polskie Koleje Państwowe S.A

Uczestnictwo:
Uczestnicy konkursu muszą spełniać następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i są członkami Izby Architektów RP lub dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów RP
  2. spełniają wymagania określone w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami)
  3. w przypadku uczestników biorących wspólnie udział w konkursie,warunek,o którym mowa w pkt 7.5ppkt 1,uważa się za spełniony, gdy spełnia go co najmniej jeden z uczestników

Opis:
Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, realizacyjno-studialny.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 05.08.2019

Prawa autorskie:
Uczestnicy konkursu –autorzy nagrodzonych i wyróżnionychprac, z chwilą wypłaty nagród i wyróżnień, przekazują bez dodatkowego wynagrodzenia,prace konkursowe oraz autorskie prawa majątkowe, dotyczące prac konkursowych, zamawiającemu, Gminie Miastu Częstochowa oraz PKS Częstochowa S.A. w zakresie niezbędnym do podejmowania na ich podstawie decyzji z zakresu planowania przestrzennego oraz ich wystawienia, publikacji i powielania w całości lub w części, w celu formułowania ofert współpracy właścicieli nieruchomości w granicach obszaru opracowania, skierowanych do inwestorów komercyjnych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: