Zakończone

Konkurs na koncepcję dziedzińca przed CK Zamek w Poznaniu

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego i opracowanie propozycji małej architektury przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 25 000 zł brutto
– II nagroda – 15 000 zł brutto
– III nagroda –10 000 zł brutto
– Organizator zobowiązuje się zwrócić każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi, który złożył pracę konkursową w II etapie konkursu, zgodną z ogólnymi wytycznymi, założeniami oraz wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie, zryczałtowane koszty jej przygotowania w kwocie nie mniejszej niż 10000 zł brutto

Organizator konkursu:
Centrum Kultury ZAMEK

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które:
– posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
– posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Obszar opracowania konkursowego:
Obszar konkursowy, tj. podlegający wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego, obejmuje część działki nr 3, identyfikator 306401_1.0051.AR_24.3, obręb 51 Poznań, jednostka ewidencyjna Miasto Poznań, nr arkusza 24o powierzchni 3148m kw.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 21.05.2019 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Z chwilą pokrycia przez organizatora kosztów z tytułu przygotowania pracy konkursowej autorzy prac przenoszą na niego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: