Zakończone

Konkurs na koncepcję instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”

Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 11 000 zł + zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej,
– II nagroda – 7000 zł
– 2x wyróżnienie – 3000 zł (każde)

Organizator konkursu:
Muzeum Pamięci Sybiru

Uczestnictwo:
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy konkursu krajowi i zagraniczni, spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
c) zdolności technicznych lub zawodowych

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 28.01.2019 , godz. 15:00

Prawa autorskie:
Warunkiem wydania przez zamawiającego nagrody lub wyróżnienia jest przeniesienie na piśmie autorskich praw majątkowych do sporządzonej pracy konkursowej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: