Zakończone

Konkurs na koncepcję kompleksu biurowego w Warszawie

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy konkursowej dotyczącej koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 50 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej albo zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej
– II nagroda – 30 000 zł brutto
– III nagroda – 20 000 zł brutto
– Wyróżnienia dla nie więcej niż dla dwóch prac konkursowych w wysokości 10 000 zł brutto (każde)

Organizator konkursu:
Gas Storage Poland sp. z o. o.

Uczestnictwo:
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą się ubiegać uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki określone przez zamawiającego dotyczące:
– sytuacji ekonomicznej lub finansowej
– posiadania doświadczenia oraz zdolności zawodowych

Termin nadsyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 11.12.2019 , godz. 15:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: