Zakończone

Konkurs na koncepcję MALTY w Poznaniu

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej zagospodarowania istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu, położonych nad Jeziorem Maltańskim.

Katalog Nagród:
– Każdy z czterech uczestników zaproszonych do II etapu, za uczestnictwo w konkursie i wykonanie pracy konkursowej otrzyma wynagrodzenie o jednakowej wysokości po 2500 zł netto

Organizator konkursu:
Miasto Poznań – POSiR Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Malta

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem architektonicznym (tytuł zawodowy mgr inż. arch.), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie architektoniczne (tytuł zawodowy mgr inż. arch.) lub podmioty te występujące wspólnie.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 24 października 2018
(2) Składanie zgłoszeń do konkursu (I etap) – do 11 listopada 2018
(3) Składanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania – do 6 grudnia 2018 (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco do 7 grudnia 2018)
(4) Wybór zespołów zaproszonych do udziału w konkursie (II etap) – do 17 listopada 2018
(5) Zaproszenie zespołów do udziału w konkursie (II etap) – 19 listopada 2018
(6) Składanie prac konkursowych (II etap) – 14 grudnia 2018
(7) Prezentacja prac konkursowych (II etap) – 17 grudnia 2018
(8) Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa – 19 grudnia 2018
(9) Wystawa pokonkursowa – od 19.12.2018 do 21 stycznia 2019

Prawa autorskie:
Wypłacenie wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu umowy przez autorów prac o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz POSiR zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: