Zakończone

Konkurs na koncepcję Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli, obejmującego salę koncertową na ok. 650 miejsc z estradą dla 100 osobowej orkiestry wraz z zapleczem technicznym, sale ćwiczeń muzycznych, salę kameralną, salę konferencyjną, studio nagrań, sale edukacyjne, reżyserki przy sali koncertowej oraz pomieszczenia towarzyszące: foyer, halle, przestrzenie gastronomiczno-restauracyjne, garderoby, pomieszczenia biurowe, garaż podziemny, miejsca parkingowe naziemne, drogi manewrowe, system ciągów pieszych, szczelny zbiornik ścieków o pojemności ok. 30 m3, stację transformatorową 15kV/0,4kV, agregat prądotwórczy, zjazd bezpośredni z przyległej drogi powiatowej i inne niezbędne, towarzyszące budowle, urządzenia budowlane i obiekty małej architektury, jak chodniki, kładki dla pieszych przy moście i połączenie z projektowanymi parkingami gminnymi po północnej stronie rzeki Utraty.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 200 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
– II nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 150 000 zł brutto
– III nagroda – kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 100 000 zł brutto
– Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień formalnych w kwocie nie niższej niż 12 000 zł brutto dla uczestników konkursu składających prace konkursowe w etapie II konkursu

Organizator konkursu:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które:
– posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu oświadczył, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:
– 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
oraz
– 1 osobę specjalistę w zakresie akustyki,
– być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie opracowania konkursowego,
– posiadać zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie opracowania konkursowego,
– dysponować odpowiednim potencjałem technicznym,
– dysponować osobami zdolnymi do wykonania opracowania konkursowego,
– posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie opracowania konkursowego.

Opis:
Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i realizacyjny, tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji.

Terminy:
(1) Składanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków uczestnictwa – do 11 grudnia 2017
(2) Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie – do 22 grudnia 2017
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 28 grudnia 2017, godz. 15:00
(4) Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w I Etapie konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 19 stycznia 2018
(5) Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych – do 2 lutego 2018
(6) Odpowiedzi na pytania uczestników I etapu konkursu – do 16 lutego 2018
(7) Składanie opracowań studialnych (Etap I Konkursu) – do 23 marca 2018
(8) Decyzja o dopuszczeniu do Etapu II konkursu, zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II konkursu uczestników, zakwalifikowanych się do dalszego udziału w konkursie – 13 kwietnia 2018
(9) Przekazanie zaleceń konkursowych po etapie I konkursu uczestnikom zakwalifikowanych się do dalszego udziału w konkursie – do 20 kwietnia 2018
(10) Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych – do 7 maja 2018
(11) Przekazanie odpowiedzi na pytania uczestnikom Etapu II konkursu – do 18 maja 2018
(12) Składanie prac konkursowych etap II konkursu – do 15 czerwca 2018
(13) Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – do 29 czerwca 2018

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: