Zakończone

Konkurs na koncepcję modernizacji budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji przebudowy budynku biurowego zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 7/9 (numer ew. 6 obręb 2-01-01) wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 30 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
– II nagroda – 15 000 zł
– III nagroda – 10 000 zł
– Pula wyróżnień – 5000 zł

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa

Uczestnictwo:
Za spełniających warunki udziału w konkursie organizator uzna uczestników, którzy:
– wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność.
– wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej, o powierzchni całkowitej nadziemnej co najmniej 2.500 m2, które są w trakcie realizacji lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 09.12.2019 , godz. 16:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: