Zakończone

Konkurs na koncepcję Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, (dz. nr 69/6 ark. 02 obręb Poznań (51/02/69/6), część dz. nr 2 i 3/4, ark. 04 obręb Poznań (51/04/02, 51/04/3/4) – przy ul. Księcia Józefa i Północnej.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 70 000 zł
– II nagroda – 35 000 zł
– III nagroda – 25 000 zł

Organizator konkursu:
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Uczestnictwo:
Uczestnik musi dysponować, osobą zdolną do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność, legitymującą się doświadczeniem w wykonaniu w okresie 20 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie którego został zrealizowany budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3000 m2. tzn. uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Zakres opracowania konkursowego:
Konkurs architektoniczny

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 10 grudnia 2018
(2) Ostateczny termin składania pytań dot. regulaminu – 2 stycznia 2019
(3) Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. regulaminu w szczególności składaniu wniosku – 16 stycznia 2019
(4) Ostateczny termin składania wniosków – 22 stycznia 2019, godz. 15:00
(5) Poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie – 26 lutego 2019
(6) Ostateczny termin składania pytań przez uczestników I etapu – 19 marca 2019
(7) Ostateczny termin udzielania odpowiedzi uczestników I etapu – 29 marca 2019
(8) Ostateczny termin składania pracy w I etapie – 9 kwietnia 2019
(9) Rozstrzygnięcie I etapu wraz z zaproszeniem wybranych uczestników do II etapu konkursu – 14 maja 2019
(10) Spotkanie uczestników II etapu konkursu z sądem konkursowym i organizatorem i wizja w terenie – 6 czerwca (wizja w terenie) – 7 czerwca 2019
(11) Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie – 16 lipca 2019
(12) Ogłoszenie wyników konkursu (rozstrzygnięcie II etapu), dyskusja i otwarcie wystawy prac konkursowych – 26 lipca 2019

Prawa autorskie:
Kwota I nagrody zawiera wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: