Zakończone

Konkurs na koncepcję nowego budynku na kampusie głównym UW

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.„Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 20 000 zł netto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie opracowania konkursowego
– II nagroda – 14.000 zł netto
– III nagroda – 10 000 zł netto
– Wyróżnienie – 5000 zł netto

Organizator konkursu:
Uniwersytet Warszawski

Uczestnictwo:
Uczestnik konkursu musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
– minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego
– minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
– minimum jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe w specjalności architektura krajobrazu

Terminy:
(1) Składanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków udziału w Konkursie – do 14 października 2018
(2) Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków udziału w konkursie – systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 22 października 2018, godz. 15:00
(4) Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – niezwłocznie po zakończeniu badania Wniosków i dokonaniu kwalifikacji
(5) Składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań konkursowych – 17.12.2018
(6) Przekazanie uczestnikom odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania i składania opracowań konkursowych – systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy
(7) Składanie opracowań konkursowych – 7 lutego 2019
(8) Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 6 marca 2019

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego opracowanie konkursowe uznane zostało za najlepsze i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub uczestnicy którzy otrzymali nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem opracowania konkursowego, zobowiązują się przenieść na organizatora autorskie prawa majątkowe do opracowania konkursowego z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: