Zakończone

Konkurs na koncepcję Obszaru „EKOMARINA” w Gminie Kosakowo

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Obszaru Ekologiczno-Turystyczno-Żeglarskiego EKOMARINA w miejscowości Mosty i Rewa, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Katalog Nagród:
– I nagroda 25 000 zł
– II nagroda – 15 000 zł
– III nagroda – 10 000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Kosakowo

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, opracowali minimum dwa wielobranżowe projekty budowy lub rozbudowy przystani żeglarskich lub marin portowych, wykażą, że dysponują lub będą dysponowali:
– minimum jedną osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
− co najmniej 5-letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu w zakresie architektoniczno – budowlanym,
− doświadczenie w samodzielnym wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu projektów architektonicznych dla przystani żeglarskich lub marin portowych
– minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
− doświadczenie w samodzielnym wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego dla przystani żeglarskich lub marin portowych
– minimum jedna osobę będącą specjalistą w zakresie urbanistyki posiadający minimum 5–letnie doświadczenie w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

Terminy:
(1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 18 maja 2018, godz. 10:00
(2) Zakończenie procesu kwalifikacji uczestników konkursu – 25 maja 2018
(3) Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych – 1 czerwca 2018
(4) Możliwość zadawania pytań dotyczących składania i realizacji prac konkursowych – 15 czerwca 2018
(5) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące składania i realizacji prac konkursowych – 22 czerwca 2018
(6) składanie prac konkursowych – 18 lipca 2018
(7) Ogłoszenie wyników konkursu – do 1 sierpnia 2018

Prawa autorskie:
Po rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu nagród nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność zamawiającego.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: