Zakończone

Konkurs na koncepcję placu Gabriela Narutowicza w Płocku

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku. Projektowana koncepcja powinna uwzględniać historyczny charakter placu Narutowicza oraz planowane zlokalizowanie na jego terenie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł
– II nagroda – 20 000 zł
– III nagroda – 10 000 zł

Organizator konkursu:
Gmina-Miasto Płock

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do osób posiadających zdolności techniczne i zawodowe:
– w przypadku osoby fizycznej – jest absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura/architektura i urbanistyka oraz posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP
– w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej dysponuje: co najmniej jedną osobą będącą absolwentem studiów wyższych na kierunku architektura/architektura i urbanistyka oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i będącą członkiem Izby Architektów RP

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 27 października 2017
(2) Składanie pytań przez Uczestników Konkursu dotyczących regulaminu konkursu – 6 listopada 2017
(3) Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu – 13 listopada 2017
(4) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 20 listopada 2017
(5) Zawiadomienie Uczestnika Konkursu o dopuszczeniu, bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych – 4 grudnia 2017
(6) Termin składania prac konkursowych – 1 marca 2018, do godz. 13:00
(7) Termin rozstrzygnięcia Konkursu do – 16 kwietnia 2018

Prawa autorskie:
Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali nagrodę lub wyróżnienie z chwilą wypłaty nagrody/wyróżnienia przeniosą w ramach przyznanych nagród na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanych koncepcji będących przedmiotem konkursu.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: