Zakończone

Konkurs na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r., wraz z zagospodarowaniem terenu. Teren objęty opracowaniem konkursowym znajduje się na Placu Na Rozdrożu, u zbiegu alei Ujazdowskich i ulicy Koszykowej w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 50 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
– II nagroda – 25 000 zł
– III nagroda – 15 000 zł
– pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 10 000 zł

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa

Uczestnictwo:
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy:
a) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu znajduje się co najmniej jedna osoba, która:
– legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta lub artysty plastyka oraz – posiada właściwe przedmiotowi konkursu doświadczenie, przez co organizator konkursu rozumie wykonanie w okresie 15 lat przed ogłoszeniem konkursu zrealizowanego kompleksowego projektu przestrzeni publicznej, placu, skweru, wykonanie rzeźby, pomnika bądź instalacji artystycznej funkcjonującej w przestrzeni publicznej
b) złożą oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu będą dysponować osobą (osobami), które posiadają wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia na podstawie pracy konkursowej kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (wykonując czynności opisane w art. 20 Prawa budowlanego) oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 31.12.2019 , godz. 16:00

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: