Zakończone

Konkurs na koncepcję pomnika młodego Ludwika Zamenhofa

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa, zlokalizowanego na terenie ul. L. Zamenhofa oraz w sąsiedztwie Rynku Kościuszki w Białymstoku.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 12.000 zł + zaproszenie do negocjacji autora (lub autorów) pracy konkursowej, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym
z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej
─ II nagroda – 7000 zł
─ 2x wyróżnienie – 3000 zł (każde)

Organizator konkursu:
Miasto Białystok

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby: posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej, dysponujące osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, dysponujące, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

Terminy:
(1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 21 września 2017, do godz. 15:30
(2) Zakończenie kwalifikacji uczestników konkursu – do 5 października 2017
(3) Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych – do 09 października 2017
(4) Składanie prac konkursowych – do 27 listopada 2017, do godz. 15:30
(5) Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 listopada 2017
(6) Ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu – do 1 grudnia 2017

Prawa autorskie:
Autorom opracowań przysługują prawa autorskie do wykonanych prac konkursowych. Warunkiem wydania przez zamawiającego nagród lub wyróżnień pieniężnych, przyznanych pracom przez sąd konkursowy, jest przeniesienie przez ich autorów na piśmie autorskich praw majątkowych do sporządzonych prac konkursowych na rzecz zamawiającego.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: