Zakończone

Konkurs na koncepcję pomnika w Stargardzie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej – Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie.

Katalog Nagród:
– Organizator konkursu przewiduje przyznanie do trzech równorzędnych nagród w wysokości 10 000 zł brutto
– Organizator konkursu przewiduje przyznanie po konsultacjach społecznych I nagrody dla jednego z trzech autorów koncepcji, którego praca zostanie uznana przez sąd konkursowy za najlepszą, wskazaną do realizacji oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Organizator konkursu:
Gmina – Miasto Stargard

Uczestnictwo:
O udział w konkursie mogą ubiegać się osoby, które spełniają wymogi dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Teren objęty konkursem:
Teren objęty konkursem to fragment obszaru zabytkowego objętego ochroną konserwatorską na podstawie przepisów odrębnych – część terenu Starego Miasta, mieszcząca się w obrębie murów miejskich wraz z przyległym obszarem – miejsce fos i wałów obronnych, stanowiący komponowany układ alei i dróg parkowych, powstałych w wyniku zamierzonych działań zagospodarowania terenu dawnych fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych, jako terenów spacerowych wokół Starego Miasta. Teren położony jest pomiędzy Aleją spacerową wzdłuż rzeki Iny a ulicą Marii Skłodowskiej – Curie. Od strony południowej przylega do ul. Kazimierza Wielkiego z parkiem Jagiellońskim po drugiej stronie ulicy i skrzyżowania ul. Bydgoskiej z Obwodnicą Staromiejską.

Terminy:
(1) Składanie pytań dot. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 19 lutego 2018
(2) Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące wniosków – do 21 lutego 2018
(3) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 26 lutego 2018, do godz. 15:00
(4) Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych – do 2 marca 2018
(5) Składanie pytań przez uczestników dotyczących regulaminu – do 9 marca 2018
(6) Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące regulaminu – do 14 marca 2018
(7) Ostateczny termin składania prac konkursowych – do 24 kwietnia 2018, do godz. 15:00
(8) Rozstrzygnięcie konkursu – do 12 maja 2018

Prawa autorskie:
Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i wypłaty przyznanych nagród, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim do wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: