Zakończone

Konkurs na koncepcję rewitalizacji Michałowa

Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej brzegu rzeki Mierzawy i placu przy muszli w ramach projektu pn. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II.

Katalog Nagród:
– I nagroda – zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem
– Zamawiający przewiduje na dokumentację projektową kwotę nie większą niż 12 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Michałów

Uczestnictwo:
W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (zespoły projektowe tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie następujące warunki:
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie projektowania,
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także zespoły projektowe, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania,

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 18.01.2019 , godz. 15:30

Prawa autorskie:
Zamawiający staje się właścicielem prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz płyt CD prac nienagrodzonych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: