Zakończone

Konkurs na koncepcję stadionu Polonii w Warszawie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 100 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
– II nagroda – 50 000 zł
– III nagroda – 25 000 zł
– ew. wyróżnienia – 25 000 zł

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby spełniające warunki:
– wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta,
– wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy stadionu piłkarskiego, lekkoatletycznego lub wielofunkcyjnego o pojemności co najmniej 5000 widzów z trybunami zadaszonymi, lub budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego, lub sportowo-widowiskowego o pojemności co najmniej 2000 widzów, lub obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 60 tys. m3 , które są w trakcie realizacji , lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Zakres opracowania konkursowego:
Konkurs architektoniczny

Zakresem opracowania konkursowego objęte są następujące nieruchomości:
– niezabudowana działka ewidencyjna nr 12 z obrębu 5-02-01 o łącznej powierzchni 3.4874 ha, położona przy ul. Zakroczymskiej, stanowiąca tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, opisana w księdze wieczystej KW nr WA4M/00235016/6 – w części, stanowiącej powierzchnię 0.1147 ha.
– zabudowana działka ewidencyjna nr 16 z obrębu 5-02-01 o łącznej powierzchni 5.7347 ha, położona przy ul. Konwiktorskiej 6, stanowiąca inne tereny zabudowane i inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej KW nr WA4M/00235015/9.10
– niezabudowana działka ewidencyjna nr 27 z obrębu 5-02-01 o łącznej powierzchni 0.1272 ha, położona w rejonie ul. Bonifraterskiej, stanowiąca inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej KW nr WA4M/00204914/5.

Terminy:
(1) Zadawanie pytań dotyczących składania wniosków – do 29 listopada 2018
(2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 21 grudnia 2018, do godz. 16:00
(3) Zadawanie pytań dotyczących regulaminu – do 21 lutego 2019
(4) Termin składania prac konkursowych – 25 kwietnia 2019, godz. 16:00

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, na etapie udzielania nagród w konkursie (wypłaty nagrody pieniężnej), przeniesie na organizatora (w formie umowy), prawa autorskie majątkowe do nagrodzonej pracy.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: