Zakończone

Konkurs na koncepcję Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji architektonicznej Pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji przy Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł brutto + zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia z wolnej ręki
– II nagroda – 20 000 zł brutto
– III nagroda – 10 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Automobilklub Wielkopolski

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnień, posiadających wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będących w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Terminy:
(1) Zadawanie pytań dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pytań dotyczących regulaminu konkursu – do 21 lutego 2017
(2) Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 28 lutego 2017
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 6 marca 2017, godz. 15:00
(4) Wezwania do uzupełnienia wniosku / wezwania o wyjaśnienia – do 10 marca 2017
(5) Zakończenie kwalifikacji do udziału w konkursie – do 11 marca 2017.
(6) Zawiadomienie uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych – do 15 marca 2017
(7) Składanie prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie – do 28 kwietnia 2017, do godz. 15:00
(8) Rozstrzygnięcie konkursu – 12 maja 2017

Prawa autorskie:
– Autorzy wszystkich prac konkursowych zachowają osobiste prawa autorskie, które chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z utworem.
– Autorzy prac nagrodzonych przeniosą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: