Zakończone

Konkurs na koncepcję zadaszenia amfiteatru w Olsztynie

Konkursy architektoniczne

Fragment amfiteatru w Olsztynie, fot. Mazaki, lic.: (CC BY-SA 4.0)

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej projektu zadaszenia amfiteatru im. Czesława Niemena na Starym Mieście w Olsztynie, wraz z powiększeniem stałej sceny, reżyserką i kasą biletową oraz komunikacją dla artystów pomiędzy parkingiem a istniejącymi garderobami.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 16 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego zadaszenia amfiteatru im. Czesława Niemena na Starym Mieście w Olsztynie na podstawie rozwiązali przewidzianych w koncepcji
– II nagroda – 12 000 zł
– III nagroda – 8000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Olsztyn

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do osób posiadających kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, będących w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadających doświadczenie zawodowe.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 2 maja 2018
(2) Zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu – 10 maja 2018
(3) Termin udzielania odpowiedzi na pytania – 16 maja 2018
(4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 24 maja 2018, godz. 15:00
(5) Zawiadomienie uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie, o wykluczeniu z udziału w konkursie oraz przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych – 30 maja 2018
(6) Składanie zapytań do treści regulaminu konkursu – 13 czerwca 2018
(7) Udzielenie odpowiedzi – 20 czerwca 2018
(8) Składanie prac konkursowych – 27 września 2018
(9) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 5 października 2018

Prawa autorskie:
Nagrodzeni uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na zamawiającego, z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, autorskie prawa majątkowe do sporządzonych prac.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: