Zakończone

Konkurs na koncepcję zagospodarowania ciągu spichrzy grudziądzkich

Konkurs architektoniczny

Grudziądzkie spichrza widziane z lewego brzegu Wisły, Fot. Włodzimierz Wysocki, lic.: GNU Free Documentation License

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 25 000 zł brutto
– II nagroda – 20 000 zł brutto
– III nagroda – 10 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Miasta Grudziądz

Uczestnictwo:
W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz zapewnia należyte wykonanie zamówienia publicznego na usługi, planowanego do udzielenia po zamknięciu konkursu.

Terminy:
(1) Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu – 30 kwietnia 2018, godz. 15:00
(2) Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 11 maja 2018
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 21 maja 2018, godz. 15:00
(4) O wynikach kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni – do 28 maja 2018 r.
(5) Uczestnicy zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie mogą składać pytania dotyczące treści regulaminu – do 11 czerwca 2018
(6) Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 20 czerwca 2018
(7) Termin składania prac konkursowych – 14 sierpnia 2018, godz. 15:00

Prawa autorskie:
Laureat nagrody głównej przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: