Zakończone

Konkurs na koncepcję zagospodarowania Głównego Rynku w Kaliszu

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i programowo-przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Kalisza w zakresie zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką jako elementu będącego powiązaniem przestrzenno-funkcjonalnym miedzy tymi rynkami

Katalog Nagród:
– I nagroda – 45 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
– II nagroda – 30 000 zł brutto
– III nagroda –20 000 zł brutto
– 2x wyróżnienie I stopnia – 10 000 zł brutto (każde)
– Wyróżnienie II stopnia – 5000 zł brutto

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Poznań

Zamawiający:
Miasto Kalisz

Uczestnictwo:
Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli uczestnik konkursu wykaże,że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Opis:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 02.09.2019

Prawa autorskie:

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: