Zakończone

Konkurs na koncepcję zagospodarowania lewobrzeża Wisły w Toruniu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadrzecznych rozciągających się od Kępy Bazarowej do zachodniej granicy miasta, wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego w Toruniu.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł brutto
– II nagroda – 15 000 zł brutto
– III nagroda – 8000 zł brutto
– Wyróżnienia – 3000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Miasta Toruń

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadających wiedzę i doświadczenie, dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, będących w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 08.12.2017
(2) Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 29 grudnia 2017, do godz. 16:00
(3) Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone – nie później niż do 5 stycznia 2018
(4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 10 stycznia 2018, do godz. 18:00
(5) O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do 19 stycznia 2018
(6) Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych – do 15 lutego 2018, do godz. 17:00
(7) Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 28 lutego 2018
(8) Prace konkursowe składać należy do dnia 30 marca 2018, do godz. 18.00
(9) Publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 26 kwietnia 2018

Prawa autorskie:
Laureat konkursu przeniesie na organizatora z chwilą zatwierdzenia wyników konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, nieograniczonych terytorialne i czasowo autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: