Zakończone

Konkurs na koncepcję zbiornika w Zaborowie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł brutto
– II nagroda – 10 000 zł brutto
– III nagroda – 5000 zł brutto

Organizator konkursu:
Miasto Leszno

Uczestnictwo:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne legitymujące się wykształceniem architektonicznym (minimum tytuł zawodowy mgr inż. arch.), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie architektoniczne (minimum tytuł zawodowy mgr inż. arch.) lub podmioty te występujące wspólnie.

Opis:
Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, studialnym, w którym uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie i na tej podstawie składają pracę konkursową.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 29 czerwca 2018
(2) Składanie zgłoszeń do konkursu do 23 lipca 2018, godz. 15:00
(3) Wizja terenowa – 3 sierpnia 2018
(4) Składanie pytań – do 10 sierpnia 2018
(5) Odpowiedzi na pytania – do 17 sierpnia 2018
(6) Składanie prac konkursowych – 24 września 2018
(7) Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac – 15 października 2018
(8) Wystawa pokonkursowa – od 15 października 2018 do 16 listopada 2018

Prawa autorskie:
Z chwilą wypłaty nagród (i wyróżnień) autorzy nagrodzonych (i wyróżnionych) prac przenoszą na rzecz zamawiającego autorskie prawa majątkowe.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: