Zakończone

Konkurs na koncepcję zespołu budynków oświatowych w Iławie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 30 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie na podstawie tej pracy wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
– II nagroda – 15 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie na podstawie tej pracy wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
– III nagroda – 10 000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Miejska Iława

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób, posiadających kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów , będących w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, posiadających zdolności techniczne lub zawodowe.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 26.11.2018 , godz. 13:00

Prawa autorskie:
Z chwilą wypłaty nagród Autor (autorzy) wybranej pracy konkursowej przenosi (przenoszą) na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach z wybranej pracy oraz własność nośników utworu na wszystkich polach eksploatacji.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: