Zakończone

Konkurs na koncepcję zespołu kolumbariów na cmentarzu w Radomiu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 45 wraz z koncepcją zmiany elewacji budynku chłodni.

Katalog Nagród:
– I nagroda –zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji na podstawie własnej koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji oraz usługę nadzoru autorskiego wg zapisów projektu umowy.
– II nagroda – 4000 zł brutto + ewentualnie zaproszenie w trybie z wolnej ręki w sytuacji, gdy z powodów leżących po stronie uczestnika którego praca zdobyła I nagrodę, niemożliwe jest zawarcie z w/w uczestnikiem umowy dot. zamówienia publicznego.
– III nagroda – 3000 zł brutto

Organizator konkursu:
Gmina Miasta Radomia

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób, posiadających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponujących potencjałem technicznym, posiadających wiedzę i doświadczenie, znajdujących się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Terminy:
(1) Ogłoszenie Konkursu – 05 lipca 2017 roku
(2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 25 lipca 2017, do godz. 15:00
(3) Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i przekazanie zaproszeń do złożenia prac – do 31 lipca 2017
(4) Nadsyłanie pytań w sprawie opracowania pracy konkursowej – do 7 sierpnia 2017
(5) Odpowiedzi na w/w pytania – do 11 sierpnia 2017
(6) Składanie prac konkursowych – do 09 października 2017, do godz. 15:00
(7) Ogłoszenie wyników Konkursu – do 31 października 2017

Prawa autorskie:
Z chwilą zapłaty wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji przechodzą na zamawiającego.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: