Zakończone

Konkurs na koncepcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu, gm. Kosakowo

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Katalog Nagród:
– I nagroda 20 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji
– II nagroda – 10 000 zł
– III nagroda – 5000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Kosakowo

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, opracowali minimum dwa wielobranżowe projekty budowy lub rozbudowy Zespołu budynków szkolnych (sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1263), przy czym każdy z tych projektów powinien obejmować co najmniej jeden budynek szkolnictwa podstawowego lub ponadpodstawowego (np. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), z zapleczem socjalnym i sportowym, przeznaczony dla minimum 400 uczniów.

Terminy:
(1) Ogłoszenie konkursu – 15 maja 2017
(2) Możliwość zadawania pytań dotyczących formalnych warunków konkursu – 19 maja 2017
(3) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące warunków Konkursu – do 23 maja 2017
(4) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 26 maja 2017, godz. 14:00
(5) Zakończenie procesu kwalifikacji uczestników konkursu – 5 czerwca 2017
(6) Zaproszenie uczestników do składania prac konkursowych – 12 czerwca 2017
(7) Możliwość zadawania pytań dotyczących składania i realizacji prac konkursowych – 30 czerwca 2017
(8) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące składania i realizacji prac konkursowych – 7 lipca 2017
(9) Składanie prac konkursowych – 24 lipca 2017
(10) Ogłoszenie wyników konkursu – do 14 sierpnia 2017

Prawa autorskie:
Warunkiem wypłacenia nagród jest zawarcie porozumienia w sprawie przeniesienia praw autorskich do opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot postępowania konkursowego.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: