Zakończone

Konkurs na koncepcję zieleni nad kanałem Żerańskim

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ogólnej koncepcji zagospodarowania terenów zieleni znajdujących się nad Kanałem Żerańskim.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 40 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
– II nagroda – 25 000 zł brutto
– III nagroda – 15 000 zł brutto
– Wyróżnienia – 15 000 zł brutto

Organizator konkursu:
Miasto Stołeczne Warszawa

Uczestnictwo:
Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić określony przez organizatora warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych.

Opis:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji i jednoetapowym.

Zakres opracowania projektu:
Konkurs architektoniczny

Terminy:
(1) Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu (do 6 grudnia 2018 – odpowiedzi na pytania) – 27 listopada 2018
(2) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 13 grudnia 2018, godz. 15:00
(3) Wyniki kwalifikacji – do 21 grudnia 2018
(4) Termin składanie pytań o wyjaśnienie treści regulaminu (do 10.01.2019 – odpowiedzi na pytania) – do 2 stycznia 2019
(5) Wizja lokalna obszaru opracowania – do 5 stycznia 2019
(6) Termin składania prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami – do 28 lutego 2019
(7) Rozstrzygnięcie konkursu – 11 marca 2019

Prawa autorskie:
Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa uznana została za najlepszą i który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: