Zakończone

Konkurs na koncepcję żłobka w Sopocie

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy Żłobka na terenie działki przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie wraz z drogą dojazdową do budynku.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 8000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej
– II nagroda – – 7000 zł
– III nagroda – – 5000 zł

Organizator konkursu:
Gmina Miasta Sopotu

Uczestnictwo:
W konkursie mogą wziąć udział:
– osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami izby zawodowej,
– osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dysponujące osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami izby zawodowej, które będą wykonywać przedmiotową pracę konkursową,
– podmioty występujące wspólnie np. spółki cywilne, konsorcja, zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji zadania określonego w niniejszym regulaminie, w których co najmniej jedna osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będąca członkiem izby zawodowej

Terminy:
(1) Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczącej warunków dopuszczenia do udziału w konkursie – 5 listopada 2018, godz. 16:00
(2) Termin udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące warunków dopuszczenia do udziału w konkursie – 12 listopada 2018
(3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 16 listopada 2018, godz. 12:00
(4) Zaproszenie – dopuszczenie do udziału w konkursie – do 26 listopada 2018
(5) Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu – do 17 grudnia 2018
(6) Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu – do 24 grudnia 2018
(7) Termin składania prac konkursowych – 4 lutego 2019, godz. 12:00
(8) Ogłoszenie wyników konkursu – do 28 lutego 2019

Prawa autorskie:
Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu nagrodzeni I, II i III nagrodą uczestnicy konkursu przenoszą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: