Zakończone

Konkurs na logo Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie znaku graficznego logo SM „Chemik”. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, popularyzacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”. Logo Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” powinno być spójne z misją Spółdzielni. Logo może nawiązywać do tradycji oraz historii Spółdzielni, ale jednocześnie oddawać jej współczesny charakter.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 3000 zł netto

Organizator konkursu:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach

Uczestnictwo:
Konkurs ma charakter otwarty.

Termin zgłaszania prac – 08.12.2017

Prawa autorskie:
Z autorem projektu wybranego do realizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” podpisze umowę o eksploatacji projektu Logo. Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, o których szczegółowo mowa w pkt. IX regulaminu. Autor wybranej pracy zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem przez organizatora.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: