Plastyczne

Konkurs na mural przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu

Tematyka muralu w dowolny sposób powinna być zintegrowana z miejscem, w którym będzie on funkcjonował. Budynek, na którym wykonany zostanie mural zlokalizowany będzie w obrębie Placu Grunwaldzkiego. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac.

Katalog Nagród:
– Nagroda główna – 8000 zł netto

Organizator konkursu:
Inkom Spółka Akcyjna

Uczestnictwo:
Konkurs ma charakter otwarty.

Termin zgłaszania prac

Prawa autorskie:
Autor zwycięskiego projektu zobowiązany jest do przeniesienia praw autorskich majątkowych na organizatora, a ponadto autor zobowiąże się do nie wykonywania autorskich praw osobistych do muralu. Autor zobowiąże się do sprawowania nieodpłatnego nadzoru autorskiego nad wykonaniem i ewentualną konserwacją muralu. Autor podpisze umowę na podstawie, której uregulowane zostaną wszelkie kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich na organizatora.

Źródło:
Strona konkursu
Regulamin konkursu

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: