Zakończone

Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej

Od uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania w koncepcji konkursowej rozwiązań projektowych dotyczących modernizacji i dostosowanie do potrzeb Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej pomieszczeń Pałacu Lubomirskich zlokalizowanego na Palcu Litewskim 3 w Lublinie. Koncepcja obejmuje swoim zakresem pomieszczenia na wszystkich istniejących kondygnacjach budynku tj. poziom 0, poziom +1 i poziom +2 oraz na nowo projektowanej kondygnacji podziemnej (piwnie pod Pałacem i w jego obrysie – poziom -1). W zakresie opracowania konkursowego jest także aranżacja tarasów widokowych na dwóch wieżach Pałacu, oraz projekt koncepcyjny ekspozycji stałej i czasowych Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej tj.aranżacja wnętrz.

Katalog Nagród:
– I nagroda – 50 000 zł netto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej
– II nagroda – 30 000 zł netto
– III nagroda – 25 000 zł netto

Organizator konkursu:
Muzeum Lubelskie w Lublinie

Uczestnictwo:
O dopuszczenie do udziału w konkursie może ubiegać się uczestnik, który:
a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 oraz pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Ustawy. Powyższy wymóg dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jaki każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów, których zasobami uczestnik konkursu dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej
b) spełnia określony przez organizatora warunek udziału w konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Opis:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału – 27.09.2019 , godz. 15:00

Źródło:
Strona konkursu
Ogłoszenie o konkursie

Znalazłeś błąd na stronie? Zaznacz fragment tekstu zawierający błąd i wciśnij Ctrl+Enter bądź wyślij nam maila info@kanag.pl

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: